مدیریت هوشمند پارکینگ (Smart Parking Management) پارکینگ هوشمند به راننده این امکان را میدهد تا در کوتاهترن زمان به نزدیکترین فضای خالی هدایت شده و ضمن صرفه جویی در وقت و انرژی با روحیه بهتربه امور روزانه خود بپردازد. . امکانات سیستم مدیریت هوشمند پارکینگ یافتن سریع محل پارک خودرو نمایشگرهای هوشمند طبقات نمایشگر ورودی […]