مدارس هوشمند (Smart School) مدارس و کلاسهای هوشمند مدارسی هستند که با استفاده از سیستم های نوین نرم افزاری وکمک آموزشی امکانات گسترده ایی را برای اموزش در قالب فناوری های نو در اختیار معلمان اساتید ودانشجویان و دانش آموزان قرار می دهد. . این فناوری ها به جذابیت بیشتر کلاس ها کمک نموده وآموزش […]