• مدیریت سیستم روشنایی
 • مدیریت سیستم تاسیسات سرمایش و گرمایش
 • مدیریت سیستم کنترل تردد و عبور و مرور
 • مدیریت سیستم نظارت تصویری
 • مدیریت سیستم اعلام و اطفاء حریق
 • مدیریت سیستم امنیتی و حفاظتی پیرامون
 • مدیریت سیستم تجهیزات اندازه گیری
 • مدیریت سیستم کنترل پرده ها
 • مدیریت سیستم کنترل آسانسور

سیستم مدیریت هوشمند ساختمان(Building Management System)

سیستم یکپارچه مدیریت هوشمند ساختمان BMS در ساختمان ها و برج ها اعم از برجهای تجاری،اداری ومسکونی، مراکز صنعتی،مدارس وموسسات آموزشی،هتل ها و مراکز اقامتی ،تفریحی،ورزشی وظیفه کنترلبخش های مختلفی را به عهده دارد.

بخشی از امکانات سیستم مدیریت هوشمند ساختمان

 • مدیریت سیستمهای روشنایی
 • مدیریت سیستم تاسیسات سرمایش و گرمایش
 • مدیریت سیستم های کنترل تردد و عبور ومرور
 • مدیریت سیستم های نظارت تصویری
 • مدیریت بر سیستم های تجهیزات اندازه گیری
 • مدیریت سیستم های اعلام و اطفاء حریق
 • مدیریت سیستم های امنیتی وحفاظت پیرامون
 • مدیریت آسانسورها

ازسیستم های مدیریت هوشمند ساختمان در اکثر ساختمانها عمدتا برای کنترل تاسیسات گرمایشی،سرمایشی،سیستم روشنایی و کنترل تردد بهره برداری می گردد.اما این این سیستم ها به دلیل استفاده از پروتکلهای استاندارد و معماری مبتنی بر استانداردهای شناخته شده و فناوریهای نوین امکان برقراری ارتباط با کلیه سیستم های شمرده شده فوق و شکل دهی یک مدل کنترل مجتمع و یکپارچه برای همه اجزاء قابل کنترل در ساختمان را ایجاد می نماید.

با بکارگیری این سیستم می توان تا ۸۰ درصد در مصرف بخش سرمایش و گرمایش صرفه جویی نمود.