مدیریت هوشمند پارکینگ (Smart Parking Management)

پارکینگ هوشمند به راننده این امکان را میدهد تا در کوتاهترن زمان به نزدیکترین فضای خالی هدایت شده و ضمن صرفه جویی در وقت و انرژی با روحیه بهتربه امور روزانه خود بپردازد.

.

امکانات سیستم مدیریت هوشمند پارکینگ

 • یافتن سریع محل پارک خودرو
 • نمایشگرهای هوشمند طبقات
 • نمایشگر ورودی پارکینگ
 • اعلام تعداد فضاهای خالی پارکینگ
 • اختصاص جایگاه ویژه برای خودروهای مخصوص
 • اختصاص جایگاه پارک خودروهای معلولین و جانبازها
 • جلوگیری از اتلاف زمان و انرژی و مصرف سوخت
 • دوستدار محیط زیست با جلوگیری از پخش بی رویه منواکسیدکربن
 • کالیبره کردن نرم افزارهای کلیه سنسورها
 • سیستم کنترل مرکزی قوی وپرکاربرد
 • کنترل تردد و ورود و خروج خودروها
 • امکان محاسبه هزینه پارکینگ