برج تجارت جهانی طبقات ۱۱ و ۱۷ و ۱۹ (سال ۹۷)

برج شهران طبقات ۱۹ و ۲۰ (سال ۹۷)

هتل پالاس واحد نمونه (سال ۹۶)

۱۰ طبقه الهی پرست (سال ۹۶-۹۷)

۶ طبقه ماندانا (سال ۹۵)

۶ طبقه فردوس (سال ۹۴)

۵ طبقه ولیعصر (سال ۹۷)

بیمارستان سینا ( سال ۹۴)

مدرسه فرزانگان (سال ۹۶)

۱۴ طبقه ترمه ال گلی (سال ۹۵)

دانشگاه فنی حرفه ای (سال ۹۴)

۸ طبقه لاله زار (سال ۹۷)

۵ طبقه زعفرانیه (سال ۹۷)

گالری مبل خانه آرمانی ارس (سال ۹۳)

۵ طبقه مرزداران (سال ۹۶)

آزمایشگاه انرژی دانشکده برق دانشگاه تبریز(سال ۹۷)

۶ طبقه شهرک پرواز (سال ۹۹)

بزودی این لیست طویل تر خواهد شد…

.