مدارس هوشمند (Smart School)

مدارس و کلاسهای هوشمند مدارسی هستند که با استفاده از سیستم های نوین نرم افزاری وکمک آموزشی امکانات گسترده ایی را برای اموزش در قالب فناوری های نو در اختیار معلمان اساتید ودانشجویان و دانش آموزان قرار می دهد.

.

این فناوری ها به جذابیت بیشتر کلاس ها کمک نموده وآموزش را امری دلپذیرتروجذاب تر برای دانشجویان و دانش آموزان مبدل می سازد.همچنین این سیستم های نرم افزاری و سخت افزاری با ارایه روشهای نو فرآیند تفهیم و آموزش دروس را با سهولت بیشتری انجام می دهند.

ویدیو پروژکتور و برد هوشمند از جمله این سخت افزارهاست که با ارتباط با یکدیگرتصاویر را در ابعادی بزرگتر به نمایش درمیآورند وامکان نمایش اطلاعات مختلف از سایر ابزارهای ارتباطی نظیر کامپیوترولپ تاپ را برای دانشجویان و دانش آموزان فراهم می سازد.

.

امکانات سیستم هوشمندسازی مدارس و مراکز آموزشی

  • ایجاد محیطی پویا و جذاب برای شکوفایی کامل استعداد وخلاقیت های فردی و جمعی افراد
  • ایجاد محیطی مناسب جهت ارزیابی مستمرومتناسب با استعداد و پیشرفت دانش آموزان ودانشجویان
  • گسترش شیوه های پژوهش محوری ودانشجومحوری در فرآیندهای آموزشی
  • مهیا شدن شرایط برای فعالیت های گروهی دانشجویان دانش آموزان واساتید

همچنین همگام با هوشمندسازی کلاسها وتجهیزات سیستم ساختمان هوشمند مدارس و موسسات آموزشی ومدیریت مصارف انرژی و کنترل نور دما ورود و خروج افراد و نشت آب واعلام و اطفاء حریق را انجام می دهد.

.