درآخر کل سیستم هوشمند ساختمان بطور کامل تست شده و تحویل کارفرمای محترم پشتیبانی سیستم منعقد میگردد.

خدمات پس از فروش

مهمترین گزینه در خرید و استفاده از تجهیزات الکترونیکی خدمات پس از فروش آن محصول می باشد که این مهم بدون در اختیار داشتن دانش فنی ودسترسی به قطعات یدکی میسر نمی باشد.حال دانش و تکنولوزی شرکت مهندسی اِن ویرا در میهن عزیزمان با افتخارو اطمینان کامل محصولات خود را پشتیبانی می نماید.

اجرا شده توسط: همیار وردپرس