در این مرحله تمامی تجهیزات هوشمندسازی که نصب شده اند بطور کامل با سناریوهای مختلف تست می گردند.

اجرا شده توسط: همیار وردپرس